Društva Kazalo Kontakt Katalog informacij javnega značaja
 
Novice
Novice
 
Evropski projekti Grundtvig - European project Grundtvig
04.09.2009
Predstavitev evropskega projekta Grundtvig

ENGLISH VERSION - SEE MORE
(European project Grundtvig)

contact: mojca.turman@guest.arnes.si

Naslov projekta v slovenskem jeziku:  ACT WELL:  Umetnost in ustvarjalnost: Učimo se skupaj

Naslov projekta v jeziku partnerstva: ACT WELL: Art and Creativity: Together Working on European Level and Learning

Trajanje: 2007-2009
Tema projekta: Usposabljanje odraslih oseb s posebnimi potrebami s pomočjo različnih zvrsti umetnosti.
Ciljna skupina: Osebe z motnjami v duševnem razvoju ali drugimi oblikami razvojnih motenj, ki so zaključile formalne oblike izobraževanja.
Koordinatorska država: Slovenija
Kontaktna oseba: Mojca Turman  (mojca.turman@guest.arnes.si)
Države partnerice: Nemčija, Slovaška, Madžarska

Vsebina projekta
S pomočjo različnih oblik umetniškega samoizražanja projekt vzpodbuja osebnostni razvoj ter pridobivanje novih praktičnih veščin odraslih oseb s posebnimi potrebami. Skozi praktično delo, kot je na primer izdelava portreta (v sliki, besedi, gledališkem izrazu, fotografiji, filmu) se udeleženci učijo timskega dela, sodelovanja v novi sredini ter učinkovitega komuniciranja, ne glede na primanjkljaje ali omejitve.
V dvoletnem projektnem obdobju so bili izdelani številni izdelki v različnih likovnih tehnikah, kot npr. slike, risbe, skulpture, reliefi, kolaži, lutke,  fotografije. Delo so vodili pedagoški delavci štirih sodelujočih držav. Umetniško raven izdelkov so s svojim sodelovanje obogatili različni poklicni likovniki.
K pomembnim vsebinskim ciljem projekta sodi filmska predstavitev projektnih aktivnosti, ki je nastala v režiji Metoda Pevca ter kot končni cilj mednarodna razstava izdelkov v Narodnem muzeju v Budimpešti.

Cilji projekta :
-    Cilj projekta je s pomočjo umetniškega, predvsem likovnega izražanja oseb s posebnimi potrebami razvijati osebno rast ter socialne kot praktične veščine udeležencev.
-    Cilj projekta je predstavitev populacije širši družbeni skupnosti s pomočjo likovnih izdelkov, drame, filma, fotografije.
-    Cilj projekta je omogočiti osebam s posebnimi potrebami da neposredno spregovorijo o sebi. Njihovi izdelki nosijo sporočilo, kaj je zanje v življenju pomembno, česa si želijo, se veselijo, česa ne marajo.
-    Cilj projekta je spoznavanje novih kulturnih sredin in učenje angleškega jezika tudi za osebe z motnjami v duševnem razvoju.

Izvedene aktivnosti in končni izdelki projekta:

-    Mednarodna likovna delavnica v Sloveniji leta 2008 (85 udeležencev iz štirih držav), na kateri so s pomočjo sodelovanja akademskih slikarjev in kiparjev nastali izdelki za razstavo
-    Mednarodna dramska delavnica v Sloveniji leta 2008 – priprava na predstavo ob otvoritvi    razstave v sodelovanju s poklicnimi dramskimi umetniki
-    Film, posnet na mednarodni delavnici (režiser: Metod Pevec)
-    Katalog aktivnosti in izdelkov nastalih na projektnih srečanjih. Katalog je pospremil otvoritev razstave v Budimpešti
-    Mednarodna razstava slik, skulptur in fotografij učencev s posebnimi potrebami  v Narodnem muzeju v Budimpešti, 17. junija 2009
-    Gledališka predstava ob otvoritvi razstave v Narodnem muzeju v Budimpešti, ki je vključevala osebe z motnjami v duševnem razvoju iz vseh partnerskih držav.

Dodana vrednost projekta za organizacijo/lokalno okolje:
V dvoletnem obdobju projekta je bilo vključenih v različne aktivnosti 35 učencev s posebnimi potrebami in 23 učiteljev – specialnih pedagogov Centra za usposabljanje, delo in varstvo, Draga.
Mednarodnega srečanja v Nemčiji (Solingen) se je udeležilo 2 učenca, 4 učitelji, mednarodnega srečanja na Slovaškem (Banska Bystrica) 4 učenci, 8 učiteljev, mednarodnega srečanja na Madžarskem (Budimpešta) pa 6 učencev in 8 učiteljev.

Učencem z motnjami v duševnem razvoju predstavlja sodelovanje v omenjenih aktivnostih novo dimenzijo v vsakdanjem življenju, spoznavanje novih kultur, bogatitev socialnih veščin in širitev socialne mreže preko okvirjev ustanove, v kateri se izobražujejo. Tisti, najbolj vedoželjni  se naučijo tudi nekaj angleških besed ali si najdejo prijatelje v tuji deželi.
Učiteljem je projekt omogočil spoznavanje novih oblik dela ter vključevanje dobrih praks v obstoječe izobraževalne programe.
Center Draga, je kot ustanova predstavljen v nastalem filmu, katalogu ter neposredno na razstavi v Narodnem muzeju v Budimpešti.

Otvoritveni govor ob zaključni razstavi v Narodnem muzeju v Budimpešti, s katerim je koordinatorica projekta Mojca Turman nagovorila sodelujoče v projektu in goste.


Distinguished guests, ladies and gentlemen

It is a great pleasure to be here today to open these special, so caled Art and Creativity, exhibition.
At the end of year 2007 the four partner countries including Hungary, Slovakia, Germany and Slovenia have joined to promote the voice of people with disability via art, using different media as painting, sculpting, dance, theatre, film and photography.
The main aims of the project were to build the confidence and personal development for people with disabilities as well as creating ways to experience other cultures and best practice through international teamwork.
For more than two years we have been working in the area of portraiture, towards a final exhibition here at the Hungarian National Museum in Budapest. At this occasion, I would like to congratulate to all the artists for their entusiastic participation and work.   
As I walked through the exhibition I asked myself, what is the message artists would like to share with us, what I have learned during this project from our students. Answere is rather simple – that in a life, more that anything, it is important and essential to build a kind world with care for each other and for the place that we live in. I believe today’s exhibition can help to inspire us.
The English title of this exhibition is Act Well -  Together Working on European Level and Learning. The cultural ties between our countries provide a valuable platform for future cooperation. These are the very elements we must build on today in Europe. We can only cope with the challenges that face us, if we operate on a basis of mutual understanding, respect and trust. That’s why the EU encourages and supports initiatives like this.
I would like to borrow the words of George Bernard Shaw who once said, "You use a glass mirror to see your face; you use works of art to see your soul." The works in these special exhibition giving us a glimpse into the soul of the artists with chellanging trial in their lifes. I have no doubt but that they will challenge and stimulate the imagination of all who view them.
Finally, I would like to thank the Hungarian National Museum for so generously hosting us today. It is a great pleasure to declare this exhibition open.
Thank you.

(25.04.2018) UREDITEV DOSTOPA IN PARKIRIŠČA – CENTER OBALA DEBELI RTIČ
(09.04.2018) SPLETNA STRAN JE TRENUTNO V PRENOVI. HVALA ZA RAZUMEVANJE.
(29.03.2018) DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJE OPREME – BE VODNIKOVA
(07.03.2018) PISARNIŠKI MATERIAL 2018-2020
(16.01.2018) PRANJE PERILA_2018-2020
(24.11.2017) 11. državne igre SOS MATP v Mariboru
(18.10.2017) Rekreacijski tek in hoja v DRAGI 2017
(09.10.2017) PREVZEM IN ODSTRANITEV ODPADKOV IZ ZDRAVSTVA 2018 - 2019
(05.10.2017) MIRNO MORJE 2017
(13.09.2017) Rekreacijski tek in hoja v naravnem parku ob ribnikih v Dragi pri lgu
(12.06.2017) STORITEV PREVOZOV VDC
(07.03.2017) SANACIJA DIMNIKA
(13.02.2017) Smučarski tečaj za otroke v Bodentalu 2017
(06.02.2017) Popravek ŽIVILA 2017-2018
(24.01.2017) ŽIVILA 2017-2018 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA - ponovitev postopka
(23.01.2017) Sanitetni material 2017 - 2018-ponovljen postopek
(25.10.2016) IZVAJALEC POMOČI NA DOMU (INTERNI RAZPIS)
(08.09.2016) 8. rekreacijski tek in hoja ob ribnikih v Dragi pri Igu
(17.08.2016) KOLIŠČARSKI DAN
(06.08.2016) Živila 2017 - 2018
(02.12.2014) Dobrodelni tek v Dragi 2015
(15.10.2014) Mirno morje 2014
(03.06.2014) Srečanje Job4me
(29.11.2013) 6. Rekreacijskga teka in hoje pri ribnikih v Dragi pri Igu
(22.11.2013) Mirno morje 2013
(05.06.2013) 10. DRŽAVNI TURNIR V BALINANJU
(03.06.2013) Tvoj, moj, najin seks
(06.03.2013) "MARATON ZA ANNO"
(04.07.2012) Podelitev certifikata kakovosti E-Qalin
(21.05.2012) Brošura IMEX Challenge Slovenija - elektronska različica
(02.04.2012) PRESOJA ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA KAKOVOSTI E-QALIN
(14.03.2012) "ME AND ME" DUŠEVNO ZDRAVJE
(13.10.2011) Mirno morje september 2011
(29.09.2011) Učni čebelnjak v Dragi
(22.09.2011) Dobrodelni tek ob ribnikih v Dragi
(20.09.2011) ŠPORTKA organizira dejavnosti
(11.07.2011) KREATIVNI TABOR SHAKESPEARE
(18.04.2011) Bowling
(13.10.2010) JAVNA NAROČILA
(14.03.2008) Grundtvig projekt
(02.07.2007) Evropska listina kakovosti
Novice
Novice
Izdelki varovancev
Izdelki varovancev
Več o izdelku Drugi izdelki
 
   
 
Center za usposabljanje, delo in varstvo
Dolfke Boštjančič, Draga
Draga 1, 1292 Ig

Telefon: +386 1 420 26 00
Faks: +386 1 420 26 26
E-mail: center.draga.ig@center-db.si
(c) CUDV Draga
Kontakt
Pravno obvestilo
Avtorji