Društva Kazalo Kontakt Katalog informacij javnega značaja
 
Izobraževanje
Izobraževanje
 
Izobraževanje je pravica in hkrati obveznost vseh zaposlenih v Centru.
Namen izobraževanja je predvsem pridobivanje novih znanj, ki so potrebna za kvalitetno delo z osebami z motnjami v duševnem razvoju, poklicna in osebnostna rast ter preprečevanje izgorevanja.
Zaposleni se udeležujejo izobraževanja glede na potrebe Centra in tudi glede na lastne interese.

Delavci Centra se udeležujejo izobraževanja, ki ga izvajajo zunanji izvajalci, zelo pomembno pa je tudi interno izobraževanje, ki ga izvajajo strokovni delavci Centra. Pri internem izobraževanju širimo znanje in izkušnje, ki so jih pridobili posamezniki, na ostale zaposlene, ki to znanje potrebujejo. V zadnjih letih je bil poudarek internega izobraževanja predvsem na delu z družinami, delu z osebami z vedenjskimi motnjami, delu z osebami z avtizmom, delu z osebami z dodatnimi motnjami, samozagovorništvu …
Svoje znanje želimo širiti tudi navzven, zato nekatere seminarje izvajamo tudi za zunanje udeležence, predvsem zaposlene v podobnih centrih in starše oseb s posebnimi potrebami.

Nekaj seminarjev, ki jih izvajamo: Prenosi moči na osebe s posebnimi potrebami, Skupine za samopomoč staršev oseb z motnjami v duševnem razvoju, Vseživljenjsko učenje …
Izobraževanje
Izobraževanje
Izdelki varovancev
Izdelki varovancev
Več o izdelku Drugi izdelki
 
   
 
Center za usposabljanje, delo in varstvo
Dolfke Boštjančič, Draga
Draga 1, 1292 Ig

Telefon: +386 1 420 26 00
Faks: +386 1 420 26 26
E-mail: center.draga.ig@center-db.si
(c) CUDV Draga
Kontakt
Pravno obvestilo
Avtorji