Društva Kazalo Kontakt Katalog informacij javnega značaja
 
Dom Jelka
Dom Jelka
 

Kdo smo?

Dom Jelka je namenjen institucionalnemu varstvu otrok, mladostnikov in odraslih z motnjami v duševnem in telesnem razvoju (zdravstveno zahtevna populacija).

Naš naslov: CUDV Draga, Draga1, 1292 Ig


Katere programe izvajamo?

Vzgoja in izobraževanje
potekata po Posebnem programu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov, individualno ali v manjših skupinah.

V domu potekajo različne dejavnosti. Le-te individualno prilagajamo posameznikovim sposobnostim in željam.

Te dejavnosti so:

 • kreativne delavnice,
 • glasbeno-ritmične delavnice,
 • vključevanje v dramsko skupino,
 • kuharske urice,
 • praznovanja,
 • učni sprehod,
 • šola v naravi,
 • letovanje s starši,
 • izleti,
 • športne aktivnosti,
 • hipoterapija,
 • bazen,
 • snoezelen,
 • hip hop urice,
 • aromaterapija.

Zdravstveno varstvo
 • Zdravstvena nega se prilagaja glede na potrebe populacije. Če otrok ne more sprejemati hrane po žlički, se hrani po nasogastrični sondi ali drugih oblikah hranjenja. Pomembno jim je spreminjati položaj in pomagati pri gibanju (posedanje v vozičke, nameščanje v različne položaje); s tem preprečujemo nastanek dihalnih težav.
 • Fizioterapija je v prvi vrsti usmerjena k ohranjanju in izboljšanju dihalnih funkcij. Z različnimi metodami in tehnikami respiratorne fizioterapije ter elementi razvojno nevrološke obravnave bistveno pripomore življenja posameznika.
 • Delovna terapija pri otroku poišče tiste sposobnosti, ki mu omogočajo čim bolj aktivno sodelovanje pri vsakodnevnih aktivnostih, prilagaja in omogoči vključevanje v okolje.

Socialno varstvo

V okviru socialnega varstva se izvajajo različne oblike bivanja:

 • celodnevna in dnevna oblika bivanja, začasni in kratkotrajni sprejemi,
 • samozagovorništvo,
 • ključne osebe,
 • samopomočne skupine staršev.


Kdo skrbi za nas?
 • Specialni in rehabilitacijski pedagogi,
 • delovni terapevti,
 • fizioterapevti,
 • medicinske sestre,
 • varuhinje negovalke,
 • strežnice,
 • snažilke in
 • vodja doma.

Občasno se vključujejo tudi drugi strokovni delavci (psiholog, socialni delavec, logoped …).
O centru
O centru
Izdelki varovancev
Izdelki varovancev
Več o izdelku Drugi izdelki
 
   
 
Center za usposabljanje, delo in varstvo
Dolfke Boštjančič, Draga
Draga 1, 1292 Ig

Telefon: +386 1 420 26 00
Faks: +386 1 420 26 26
E-mail: center.draga.ig@center-db.si
(c) CUDV Draga
Kontakt
Pravno obvestilo
Avtorji